Myynti

Monissa organisaatioissa on merkittävä potentiaali lisätä myyntituloja ja katetta, sekä luoda kestävämpiä asiakassuhteita viilatuilla myyntiprosesseilla, kohdennetulla avainasiakkaiden hoitomallilla ja osuvilla materiaaleilla myynnin käyttöön.