Teknologian haasteita

Teknologian kehittäminen on kallista ja haastavaa. Liiketoiminnan johtajilla, joilla ei ole itsellään vahvaa teknologiataustaa, saattaa olla tunne, että teknologiayksikkö on musta aukko, jonka ohjaaminen on mahdotonta. Johtoa askarruttavat kysymykset: Onko meillä oikeat teknologiat ja kompetenssit tulevaisuuden menestystä varten? Mitä pitäisi kehittää itse, mitä ostaa?

Tuotteistuksella konkretiaa

Vaativien asiantuntijapalvelujen myyminen ei ole helppoa. Asiakas pitäisi saada maksamaan jostain, jota ei ole vielä olemassa, ennen kuin se toimitetaan. Tuotteistamalla asiantuntijapalvelut ja teknologia paketoidaan selkeiksi myytäviksi tuotteiksi.

Mahdollisuuksia myynnissä

Monissa organisaatioissa on merkittävä potentiaali lisätä myyntituloja ja katetta, sekä luoda kestävämpiä asiakassuhteita esimerkiksi näillä keinoilla: Soveltamalla Key Accounteille omaa erityistä hoitomallia, valmentamalla myyjät myymään laajempia ja vaativampia ratkaisuja ylemmäs asiakkaan organisaatioon.

Tietotyöratkaisut

TietRa (Tietotyöratkaisujen Ekosysteemi) –projektin tavoitteena on auttaa ratkaisutoimittajia tarjoamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja ja palveluja, sekä antaa asiakkaille työkaluja oman ympäristönsä pitkäjänteiseen kehittämiseen liiketoiminnan tarpeista käsin.